Selamat Iduli Fitri

Selamat Iduli Fitri

Klik kelaman FB Wak Labu Farm

Friday, November 20, 2015

Khutbah Jumaat (Berpegang Pusaka Rasulullah)


Butiran Diterbitkan: 20 November 2015 Ditulis oleh Dewan Ulama PAS pusat

Berpegang Kepada Pusaka Rasulullah

Wahai hamba-hamba Allah, bertaqwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan (bagi kehidupan dunia sehingga hari akhirat) ialah bertaqwa kepada Allah. Maka sesungguhnya Berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertaqwa.

Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah,

Marilah kita memahami satu wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelum wafatnya. SabdaNYA:
Maksudnya: Aku tinggalkan kepada kau dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-keduanya, iaitu kitab Allah dan Sunah nabinya.

Apa yang diwasiatkan itu benar-benar berlaku, selamatnya umah selagi berpegang dengan Al-Quran Al-Karim, petunjuk mujizat dari Allah Subhanallah wataala dan selagi berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW yang merupakan hikmah atau kebijaksanaan yang ditunjuk oleh Allah Subhanallah wataala.

Bayangkan bertapa bahanya Islam selepas wafatnya Rasulullah SAW apabila berlakunya peristiwa murtad, sebahagian besar qabilah arab murtad, keluar daripada agama , bukan sahaja mereka keluar daripada agama Islam, malah mereka mengangkat senjata, disokong oleh kuasa besar dunia Parsi dan Rom. Disaat yang sangat membahayakan ini, Allah Subhanallah wataala menunaikan janji didalam Al-Quran Al-Karim:
Maksudnya: Wahai orang-orang yangberiman! Sesiapa diantara kamu berpaling tadah dari agamanya (jadi murtad), maka akan mendatangkan suatu kaum yang kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tugas gigih terhadap orang-orang kafir, mereka berjuang dengan besungguh-sungguh pada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikanNYA kepada sesiapa yang dikehendakiNYA, kerana Allah maha luas limpah kurniaNYA, lagi meliputi pengetahuanNYA. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan RasulNYA, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk (tunduk mejunjung perintah Allah). Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman itu penolongNYA (maka berjayalah dia), kerana sesungguhnya golongan (yang berpegang kepada agama) Allah, itulah yang tetap menang.

Allah melahirkan kumpulan ini dikalangan muhajirin dan ansar yang mewarisi ajaran Rasulullah SAW bagi menyatakan bahawa Islam tidak mati dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak ada Rasul selepas Muhammad SAW yang ada ialah kumpulan yang mewarisi jaran nabi-nabi dan rasul-rasul Alaihisolatuwasalam yang berada didalam kumpulan. Allah Taala meninggalkan Islam cahaya yang tidak dipadamkan oleh musuh-musuhnya. Nabi SAW menjanjikan kalangan yang mewarisi ajaran Islam itu:
Maksudnya: sesungguhnya ulama itu ialah pewaris nabi-nabi dan nabi-nabi tidak meninggalkan pusaka duit emas dan duit perak, tetapi meninggalkan pusaka ilmu. Sesiapa yang menerima pusaka itu, dia mendapat pusaka yang sangat besar harganya (disisi Allah).

Allah Subhanallah wataala memelihara agama Islam yang kita lihat disepanjang zaman, bermula dengan zaman mertad setelah wafatnya Nabi SAW sehingga zaman umat Islam dibanjiri oleh fahaman-fahaman dan falsafah dengan terjemahan yang salah dizaman Abasiah. Allah Subhanallah wataala memelihara agama Islam yang tidak boleh dirosakkan oleh fahaman-fahaman falsafah dan Allah Subhanallah wataala memelihara Islam dizaman peperangan salib apabila Baitulmuqadis ditawan oleh tentera salib selama seratus tahun yang pada adatnyanya tidak ada ruang untuk menyelamatkannya. Tetapi selepas seratus tahun Baitulmuqadis dibebaskan oleh umat Islam.

Umat Islam didatangi bala kedatangan tentera Tatar yang menawan Baghdad, pusat kerajaan Islam, membunuh berjuta manusia, membakar kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Islam, bau mayat dapat dihilangkan selama empat tahun, Baghdad menjadi kolam darah, air sungai parit dan dicelah hitam kerana dawat kitab-kitab yang dipunggah ke dalam sungai. Tetapi Allah memelihara agama Islam, Islam tidak boleh dimatikan. Tentera Tatar di kalahkan oleh umat Islam dengan Jalut. Bukan sahaja Tatar yang zalim dan ganas itu di kalahkan, bahkan umat Islam Berjaya mengislamkam kaum Tatar. Tidak ada dalam sejarah dunia kaum yang menjajah dapat di islamkan oleh rakyat yang dijajah. Kebiasaannya rakyat akan terpengaruh dengan penjajah yang menjajah tanah air mereka , tetapi di zaman orang Islam kuat berpegang dengan ajaran Islam, bukan sahaja kaum Tatar tidak berjaya menghapuskan agama Islam dan umat Islam, bahkan umat Islam yang berpegang dengan ajaran Islam telah berjaya mengislamkan kaum Tatar.

Umat Islam di zaman mutakhir penghadapi kedatangan penjajah barat yang menjajah umat di seluruh pelusuk dunia. Negara-negara umat Islam dipecah dan di perintah di kalangan kuasa-kuasa penjajah. Berjaya menipu umat Islam, memunggah hasil bui umat Islam dan membunuh umat Islam, secara langsung itu pun dilagakan dikalangan umat Islam sendiri. Allah tetap memelihara agamanya, tidak boleh dimatikan.

Semua yang berlaku sehingga hari ini hendaklah menambahkan keyakinan kita dan keimanan kepada Islam mengikut pusaka yang di tinggalkan oleh Rasul SAW yang terkandung di dalam Al-Quran Al-karim dan sunnah Rasul SAW.

Allah berfirman
Maksudnya : katakanlah wahai Muhammad : Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutlah aku, secaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dusa-dusa kamu dan ingatlah, Allah maha pengampun, lagi maha mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad : Taatlah kamu kepada Allah dan rasulnya. Oleh itu jika kamu berpaling menderhaka, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir.